חזרה לרשימת הפרויקטים

סימולציית ניתוב רשת

Details

סימולציה של מספר פרוטוקולי שידור נתונים ברשת עם ניתוב מרובה נתיבים בהתאם לקיבולת הערוץ וערך סיביות מידע השידור.

נעשה שימוש במודל רשת בצורה של גרף מכוון, אשר עבורו נוצר מודל של חלוקה מיטבית של זרימת המידע, תוך התחשבות בעיכובי השידור, עלות ואמינות הערוצים וכן ברוחב הפס המירבי. פרמטרים אלו נמדדו בניסויים ברשת עם מקור אחד ומקבל אחד. למטרות השוואה, נעשה שימוש באלגוריתמי הניתוב המקובלים, כגון Short Path First ו-Equal Cost Multi-Path. תוצאות הניסוי הוצגו באמצעות גרפים ותרשימים.
9e48250031e5e9b86070773c5b1d388690ae43bc.png
,
23025ed801c14e38277b4c4ac541413e46432720.png
תכונות