חזרה לרשימת הפרויקטים

סימולציית ניתוב רשת

סימולציה של מספר פרוטוקולי שידור נתונים ברשת עם ניתוב מרובה נתיבים בהתאם לקיבולת הערוץ וערך סיביות מידע השידור.

נעשה שימוש במודל רשת בצורה של גרף מכוון, אשר עבורו נוצר מודל של חלוקה מיטבית של זרימת המידע, תוך התחשבות בעיכובי השידור, עלות ואמינות הערוצים וכן ברוחב הפס המירבי. פרמטרים אלו נמדדו בניסויים ברשת עם מקור אחד ומקבל אחד. למטרות השוואה, נעשה שימוש באלגוריתמי הניתוב המקובלים, כגון Short Path First ו-Equal Cost Multi-Path. תוצאות הניסוי הוצגו באמצעות גרפים ותרשימים.

9e48250031e5e9b86070773c5b1d388690ae43bc.png">,<br> width="544
23025ed801c14e38277b4c4ac541413e46432720.png
תכונות