חזרה לרשימת הפרויקטים

מערכת אינטרנטית לסיווג הלוואות

Details

API מבוסס AWS וממשק אינטרנט להדגמת ביצועים של אלגוריתמים שונים של למידת מכונה.

פיתחנו ממשק API וממשק משתמש עבור בק-אנד מבוסס R כדי להדגים מערכת סיווג להלוואות ברירת מחדל/לא ברירת מחדל, המערכת מבוססת על הנקודות הבאות:
⁠- טעינת נתונים וקידוד נתונים עבור סוגי נתונים קטגוריים,
⁠- נורמליזציה ועיבוד מקדים של נתונים,
⁠- דגימת נתונים,
⁠- סיווג נתונים ואימות צולב להערכת ביצועים. לאחר יצירת/בחירת מערך הנתונים והגדרת המודל, משתמשים יכולים לגשת למידע גרפי מפורט על ביצועי הסיווג באמצעות מדדים כמו MSE, סטטיסטיקות Kolmogorov-Smirnov ועקומות ROC. מערכי נתונים, מודלים ותוצאות הערכה זמינים לייצוא CSV.
פונקציונליות:
⁠- עיבוד נתונים
⁠- יצירת מערך נתונים
⁠- הדמיית נתונים
⁠- ייצוא CSV
loans1.jpg
,
loans2.jpg
,
loans3.jpg
,
loans4.jpg
שירותים
תכונות
זמני פיתוח
3 שבועות מפתח אחד