חזרה לרשימת הפרויקטים

מודל התפשטות תולעת P2P

Details

מודיפיקציה של האלגוריתם המדמה טופולוגיית התפשטות של תולעת P2P.

העבודה קשורה לניתוח ושינוי של האלגוריתם המדמה טופולוגיית התפשטות של תולעי P2P. היא מבוססת על השיטה המתוארת במאמר “מודלינג של התפשטות תולעי P2P המודעות לטופולוגיה בהתחשב בפרמטרים זמניים” מאת E.Mojahedi and M.A. Azgomi. הוא מתאר הדמיית הפצת תולעים ברשתות P2P לא מובנות. כמו כן, המפתחים ביצעו ניתוח של העבודות האחרונות בתחום זה והציעו התאמה של אלגוריתם לניתוח ברשתות מובנות כמו Chord. בהתבסס בעיקר על רשת פרוטוקולי Chord והמודלים האפידמיולוגיים המוצעים של מודל סימולציית תולעי רשת הומצאה תוכנית NelLogo, הפתרון של ניהול מערכת מומש על ידי Matlab. הפרמטרים הסופיים של המערכת נבחרו בעזרת מודל רגרסיה (המכונה גם “מודל רגרסיה/חיזוי”) תוך שימוש בנתונים שהתקבלו במהלך הסימולציה. תוצאת הדו"ח חוברה כדו"ח למחקר אקדמי הכולל תיאור מושגי היסוד בתחום זה, סקירת ספרות ותיאור מלא של המודל שנוצר.
a277925bdf51307f41b31bbcc7e7013528396771.jpg