רוצים לקבל ייעוץ חינם והצעת מחיר לפרויקט?
Back to list

אומדן תפקוד באמצעות הקרנת L2

  • Matlab

מבוסס על קוד שפת Matlab לקירוב/אינטרפולציה של פונקציות לא ליניאריות על ידי הקרנה אורתוגונלית בהקרנת L2.

השיטה נבדקה על מספר פונקציות בדיקה עם חישוב והדמיה של ההבדל בין הפונקציה המשוערת לתוצאות החישוב. בוצע ניתוח לתלות של דיוק ההחלטות בפרמטרים שונים של השיטה.

f56c0c2fdb04de871a878cb66cc1cf3fb3b36e4e.png