חזרה לרשימת הפרויקטים

אומדן תפקוד באמצעות הקרנת L2

מבוסס על קוד שפת Matlab לקירוב/אינטרפולציה של פונקציות לא ליניאריות על ידי הקרנה אורתוגונלית בהקרנת L2.

השיטה נבדקה על מספר פונקציות בדיקה עם חישוב והדמיה של ההבדל בין הפונקציה המשוערת לתוצאות החישוב. בוצע ניתוח לתלות של דיוק ההחלטות בפרמטרים שונים של השיטה.

f56c0c2fdb04de871a878cb66cc1cf3fb3b36e4e.png