חזרה לרשימת הפרויקטים

סימולציית מערכת תזמון כוח הולכה

יישום האלגוריתם לבחירה אופטימלית של משדרי ספקי הכוח ברשת

ביצענו יישום של האלגוריתם כפי שמתואר במאמר "P. Phunchongharn ו-E. Hossain "Distributed robust scheduling and power control for cognitive spatial-reuse TDMA networks. זה נועד לבחירה אופטימלית של משדרי אנרגיה ברשת, למקסם את יחס אות לרעש במגבלות שנקבעו על הספק האות וזמן הולכה. האלגוריתם יושם על ידי שימוש בparallel computing toolbox, המשולב ב- Matlab. האלגוריתם נבדק עבור מגוון תצורות רשת, ולאחר מכן הוצגה הדמיה של תוצאות הניסוי.

f9a939d66306fb53ec07bf2214275bf150d00e36.jpg">,<br> width="551
f53b298443500a5281770a87269595d2ef387a45.jpg">,<br> width="551
78f4027dd66417e7a7bf0915d962dfc247450666.jpg
שירותים