חזרה לרשימת הפרויקטים

זיהוי אנומליות בסדרת זמן

Details

איתור חריגות בסדרות זמן של נתונים מחזוריים.

המפתחים שלנו השתמשו באלגוריתם של הערכת רצועות ביטחון עם מדדי L2. האלגוריתם הוצע במאמר “רצועות ביטחון לנתוני סדרות זמן” מאת J. Korpela, K. Puolamaki ו-A. Gionis. האלגוריתם שהוזכר שונה כדי לעקוב אחר הגורם העונתי בסדרות זמן: לשם כך הוצעו ונבדקו כמה גרסאות של עיבוד מוקדם של נתונים; התממשה גם מערכת האימות הצולבת לבחירת פרמטרי אימון אופטימליים המבוססת על הפרטים הספציפיים של המערכת הלקוח. כדי להדגים את התוצאות הטמענו הדמיית נתונים.
53e766ea89a64a57b6692c55db7f1087e474c63c.jpg
,
8f8dd38a5856f3b282436371f1d61741dce5bef0.jpg
שירותים
תכונות
זמני פיתוח
שבוע אחד מפתח אחד