חזרה לרשימת הפרויקטים

זיהוי אנומליות בסדרת זמן

איתור חריגות בסדרות זמן של נתונים מחזוריים.

המפתחים שלנו השתמשו באלגוריתם של הערכת רצועות ביטחון עם מדדי L2. האלגוריתם הוצע במאמר “רצועות ביטחון לנתוני סדרות זמן” מאת J. Korpela, K. Puolamaki ו-A. Gionis. האלגוריתם שהוזכר שונה כדי לעקוב אחר הגורם העונתי בסדרות זמן: לשם כך הוצעו ונבדקו כמה גרסאות של עיבוד מוקדם של נתונים; התממשה גם מערכת האימות הצולבת לבחירת פרמטרי אימון אופטימליים המבוססת על הפרטים הספציפיים של המערכת הלקוח. כדי להדגים את התוצאות הטמענו הדמיית נתונים.

53e766ea89a64a57b6692c55db7f1087e474c63c.jpg">,<br> width="526
8f8dd38a5856f3b282436371f1d61741dce5bef0.jpg
שירותים
תכונות
זמני פיתוח
שבוע אחד מפתח אחד