חזרה לרשימת הפרויקטים

רשתות עצביות

Details

רשתות עצביות משמשות במספר פרויקטים שהושלמו על ידי מפתחי ZUZEX.

המפתחים שלנו השלימו מספר משימות הקשורות להטמעת רשתות עצביות. בהתאם למשימה נעשה שימוש במבנים שונים של רשתות עצביות: פרספטרונים חד-שכבתיים ורב-שכבתיים לסיווג נתונים וזיהוי תבניות, רשתות עצביות רב-שכבתיות ורשתות rbf (חד-שכבתי ורב-שכבתי) לחיזוי וקירוב פונקציות. יש לנו ידע וניסיון בבחירת מבנה אופטימלי של רשת עצבית ופרמטרים של שכבות רשת עצביות על ידי שימוש באימות צולב המבוסס על מדדים שונים. המנגנון של רשתות עצביות יושם בשפות תכנות מרובות, כולל Matlab, R ו-++C, הכל פותח מאפס ובאמצעות ספריות וחבילות מיוחדות.
934d572a642a1ef1355120f7b4c0c64b5565405c.jpg
שירותים