חזרה לרשימת הפרויקטים

סקורינג של אחזור מידע

Details

היישום על בסיס שפת R של אלגוריתם ההערכה של מערכות אחזור מידע

אלגוריתם ההערכה של מערכות אחזור מידע יושם באמצעות שפת R. השיטה דורשת “סקורים” חלקיים עבור שתי מערכות אחזור המידע המבוססות על בקשות קבוצתיות שאינן מצטלבות. הדרישה הייתה לקבל דירוג מסכם על איכות של כל המערכות במינימום עלויות חישוביות וניסוי לביצוע שאילתות נוספות. האלגוריתם נבדק על נתונים פתוחים (“מסד נתונים של ועידת אחזור טקסט”). פרמטרים סטטיסטיים חושבו תוך השוואה בין הדירוגים בפועל של המערכת לבין ההערכות שהתקבלו במהלך האלגוריתם. הפתרון שיתקבל ותוצאותיו היו דומות לנתונים שפרסם מחבר השיטה.
5a44e7ed1a02c940413d3ce524137ae173426cd9.jpg
שירותים