חזרה לרשימת הפרויקטים

פילוח תמונת מוח

Details

אימון רשת עצבית קונבולוציונית לעיבוד תמונות של חלקי מוח בקנה מידה אפור.

הפרויקט כולל פיתוח של קוד Matlab לאימון רשת עצבית קונבולוציונית ופילוח של תמונות חלקי המוח בקנה מידה אפור בהתבסס על המודל המאומן. מורכבות מסוימת של הפיתוח הייתה קשורה למספר מוגבל של תמונות מתויגות שסופקו לשלב האימון. זו הסיבה שאמצעים נוספים להגדלת נתונים הוטמעו באלגוריתם כדי ליצור יותר נתוני אימון בהתבסס על עיוותים קטנים של תמונה מקורית על מערך נתונים מסוים. לבסוף, הדיוק של חיזוי עבור תמונות זמינות הוערך בהתבסס על Dice’s coefficient.
פונקציונליות:
⁠- עיבוד תמונה
⁠- פילוח תמונה
⁠- רשת נוירונים קונבולוציונית
ae6a7ca428c702075814e080b611ef7b1b523d5c.jpg
,
84f425e194e4330dd762421e48cedc31cdb84273.jpg
שירותים
תעשיות
זמני פיתוח
שבועיים מפתח אחד