חזרה לרשימת הפרויקטים

אלגוריתם איחוד נתונים

סיווג מידע טקסטואלי וויזואלי

מומחי מדעי הנתונים של החברה שלנו יישמו שיטת סיווג של מידע טקסטואלי וויזואלי ולאחר מכן קבלת החלטה כללית באמצעות הצבעה. סיווג התמונות בוצע על בסיס מתארים ויזואליים, עמידים לשינוי קנה מידה וחילופים אחרים, עם קיבוץ לאחר מכן לפי אלגוריתם k-nearest neibors. מתארי קבוצות דומים הוקמו גם עבור מידע טקסטואלי. מסווג SVM שימש לקבלת החלטות המבוססות על מיזוג מוקדם ומאוחר של מידע חזותי וטקסטואלי. המערכת שהתקבלה נבחנה על בסיס הציוצים שלהם וקבצי התמונות שלהם.

0c005c263625b74a522bc867d0aea60229f16aad.png
שירותים