חזרה לרשימת הפרויקטים

אלגוריתם איחוד נתונים

Details

סיווג מידע טקסטואלי וויזואלי

מומחי מדעי הנתונים של החברה שלנו יישמו שיטת סיווג של מידע טקסטואלי וויזואלי ולאחר מכן קבלת החלטה כללית באמצעות הצבעה. סיווג התמונות בוצע על בסיס מתארים ויזואליים, עמידים לשינוי קנה מידה וחילופים אחרים, עם קיבוץ לאחר מכן לפי אלגוריתם k-nearest neibors. מתארי קבוצות דומים הוקמו גם עבור מידע טקסטואלי. מסווג SVM שימש לקבלת החלטות המבוססות על מיזוג מוקדם ומאוחר של מידע חזותי וטקסטואלי. המערכת שהתקבלה נבחנה על בסיס הציוצים שלהם וקבצי התמונות שלהם.
0c005c263625b74a522bc867d0aea60229f16aad.png
שירותים