חזרה לרשימת הפרויקטים

מודל ניקוד אשראי

Details

יישום מערכת הערכת הסתברות של אי החזרת הלוואות על בסיס הנתונים של הבנק עצמו והיסטוריית האשראי הבנקאי לאורך זמן נתון.

יושמו כמה סוגים של מסווגים, כולל SVM ו-kNN, רשתות עצביות, רגרסיה לוגיסטית ועוד. גם אלגוריתמים לבחירת פרמטרים אופטימליים להערכה. שיטת האימות ההצלבה נבחרה כדי למצוא את הפרמטרים האופטימליים לכל אחד מהם. תוך התחשבות בהערכת סיכונים והרווח הצפוי. התוצאות הומחזו. הפתרון הסופי תוכנן בצורה של תוכנה לקבלת החלטות בעזרת מחשב.
פונקציונליות:
⁠- סיווג נתונים
⁠- מודל חיזוי
⁠- בחירת תכונות
ac37ec8248a1424c96e2b22229038646005f7a43.png
שירותים