חזרה לרשימת הפרויקטים

אופטימיזציה קמורה ולא קמורה

Details

המשימה היא לבחור קוד תיקון שגיאות אופטימלי להעברת נתונים ברשת מרובת משתמשים עם מספר מקורות אות עצמאיים בנוכחות הגבלות על הספק האות המשודר ומודל הרעש הנתון.

המודל המתמטי של התהליך תואר כבעיה של אופטימיזציה לא-לינארית לא קמורה עם משתנים מורכבים. כדי לפתור בעיה זו הותאמו שיטות האופטימיזציה החלקית עם משתני תיקון חלופיים האחראים על שלבי קוד שונים. התוצאות הוצאו בצורת דו"ח המכיל תיאור שלב אחר שלב של הפתרון לנוסחה הספציפית ולקוד Matlab, שנבדק על מערכי נתונים שונים.
5cba4d256ea2048fc6b5a24391b35afea83cb449.jpg
שירותים